Fysiotrain

Verantwoord bewegen voor iedereen

Bewegen is goed voor iedereen! Bewegen leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven in de ruimste zin van het woord! Daadwerkelijk meer gaan bewegen is een kwestie van goede motivatie.

 

 Motivatie

De motivatie om meer te gaan bewegen is voor iedereen verschillend. “Een goede gezondheid, ontspanning, gezelligheid, sociale contacten opdoen, nieuwe bewegingen/ vaardigheden leren, competitie gevoel hebben, fysieke inspanning leveren, bewust ervaren van het hele lichaam en een goed figuur willen hebben”, zijn maar enkele voorbeelden.

Wij vinden dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om op een verantwoorde manier, onder deskundige begeleiding, op zijn eigen persoonlijke manier moet kunnen bewegen/ trainen.

 

 Deskundige begeleiding

Wij denken door onze deskundige begeleiding aan al uw persoonlijke verwachtingen te kunnen voldoen. De begeleiding zal plaatsvinden door een deskundige fysiotherapeut.

Iedere groep heeft vaste begeleiders die zorg dragen voor een continu optimale begeleid

Hoe gaan we te werk

Bent u bij ons in behandeling geweest voor fysiotherapeutische zorg en wilt u doorgaan met actief bezig zijn, dan kan de behandelend fysiotherapeut samen met u de formulieren invullen.

Komt u voor de eerste keer, dan zal eerst een individuele afspraak gemaakt worden om een individuele intake af te nemen. Deze intake is verplicht.

 

De intake

Voordat begonnen kan worden met het verantwoord bewegen, zal eerst een fitheids- onderzoek uitgevoerd moeten worden. In deze 45 minuten durende intake zal aandacht besteed worden aan:

Uw persoonlijke verwachtingen en trainingsdoelen;

Uw eventuele aanwezige lichamelijke beperkingen;

Uw huidige gezondheidstoestand.

 

De trainingen

De trainingen duren 1 uur waarvan 10 minuten groepswarming-up,  40 minuten individueel bewegen/ trainen en afsluitend verplicht 10 minuten cooling-down. De groepen bestaan uit maximaal 14 personen. Hierdoor blijft de persoonlijke individuele aandacht gewaarborgd

Trainingstijden

Dagelijks zijn er diverse trainingstijden. Zowel overdag, ’s avonds alsook op de zaterdagochtend zijn er trainingsmogelijkheden. Kijk op de info trainingstijden voor de exacte tijden.

Gezien de beperkte groepsgrootte is de afspraak dat vooraf vaste trainingsdagen en tijden afgesproken worden. Voor uitgebreidere informatie verwijs ik u naar het trainingsreglement.

 

Contributie en trainingsreglement

Als sporter kunt u kiezen om 1 keer of 2 keer per week te trainen. U kunt kiezen uit een maand-, een kwartaal- of een jaarabonnement. De prijzen staan genoemd op de info abonnementen.

 

Aanmelding

Graag zijn wij bereid u persoonlijk uitleg en informatie te verstrekken. Voor persoonlijke vragen en een eventuele rondleiding kunt u terecht bij Edwin Meulenberg en Rick van Schovend  tel; 046-4770855.

Wanneer u besluit tot het aanmelden, zal persoonlijk met u een afspraak gemaakt worden voor de intake.

 

Fysiotrain tijden

Maandag:         20:00 uur—21:00 uur

Woensdag:       11:00 uur—12:00 uur

Donderdag:      20:00 uur—21:00 uur

Zaterdag:          09:00 uur—10:00 uur

 

Abonnementskosten

                           1 x p. wk.          2 x p. wk.

 

Maandkaart:            € 30,-                € 45,-

 

3 maandenkaart:      € 90,-                € 135,-

 

Jaarkaart:                € 315,-              € 472,50

 

Fysiotrain intake*; € 36,- (inclusief administratiekosten)

 

 * Voor mensen die doorstromen vanuit de functionele oefentherapie of uit de arbeid reïntegratietraining gelden éénmalige administratiekosten van € 11,75.

 

Betaling

De deelnemerskosten dienen vooraf betaald te worden.

 

Betreffende een maandkaart:

Per automatische incasso, steeds verlenging tot wederopzegging, opzegging vóór de 20-ste van de maand.

Tijdelijke stopzetting mogelijk, voor tenminste 1 maand bij ziekte e.d. na schriftelijke afmelding via mutatieformulier.

Betreffende een 3 maandenkaart:

Per automatische incasso voor aanvang van de 3-maanden. Steeds verlenging tot wederopzegging vóór de 20-ste van de laatste maand.

Betreffende een jaarkaart:

Per automatische incasso voor aanvang van het jaar. Steeds verlenging tot wederopzegging vóór 20 december.

Twitter

Bannier FysioQ