Verzekeringen

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie:

Sinds 1 januari 2006 is het niet meer noodzakelijk om een verwijzing van een (huis-)arts te halen voor een fysiotherapeutische behandeling. U kunt dus rechtstreeks met uw klachten naar een van de fysiotherapeuten. De fysiotherapeut bekijkt tijdens een eerste consult (screening) of u behandeld kunt worden of dat het noodzakelijk is om toch eerst door een arts gezien te worden.  

Vergoeding fysiotherapie 2017

In 2017 geldt wederom een verplicht eigen risico in de zorg. Dit geldt alleen voor de basisverzekering, maar weer niet voor fysiotherapie bij kinderen. Voor fysiotherapie komt het er dus op neer dat het eigen risico niet geldt voor:

1.fysiotherapie bij kinderen (hoewel dit wel in de basisverzekering zit)
2.fysiotherapie in de aanvullende verzekering

Omdat fysiotherapie vrijwel geheel in de aanvullende verzekering (AV) valt en fysiotherapie bij kinderen is uitgesloten voor het eigen risico, heeft fysiotherapie vrijwel geen invloed op uw eigen risico.

Algemene informatie over vergoeding van fysiotherapie 

Kinderen tot 18 jaar
Voor kinderen tot 18 jaar blijft de oude verstrekking van vóór 2004 in stand, d.w.z. vanuit de basisverzekering blijft het volgende gedekt:
- de eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering
(de rest vanuit de aanvullende verzekering).
- kinderfysiotherapie door een geregistreerde kindertherapeut 18 behandelingen per indicatie per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
- behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.
 
Chronische aandoeningen
De vergoeding van behandelingen fysiotherapie voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste twintig worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste twintig behandelingen (of een gedeelte hiervan) zelf betalen.

Hoeveel behandelingen voor fysiotherapie krijgt u vergoed?
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen.
Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen fysiotherapie per jaar wordt vergoed en niet per ziektegeval.

Twitter

Bannier FysioQ